Национальная комиссия осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики Постановление 23.04.2012 № 498 регулирующее тарифы на двух трёх тарифные счетчики в Украине

elektrichestvo-svet-v-ukraine-2015-godНациональная комиссия осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики Постановление 23.04.2012 № 498 регулирующее тарифы на двух трёх тарифные счетчики в Украине

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ ПОСТАНОВА

Редакція від 01.04.2015

23.04.2012 № 498

Перечень всех тарифов на электроенергию в Украине

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 р. за № 599/20912

Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 154 від 21.10.2014
№ 221 від 26.02.2015}

Відповідно до Закону України „Про електроенергетику”, Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок застосування тарифів на електроенергію (додається).

2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 травня 2012 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України

Голова Антимонопольного комітету України
А.А. Максюта
С. Чех

В.П. Цушко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
23.04.2012 № 498

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2012 р.
за № 599/20912

ПОРЯДОК
застосування тарифів на електроенергію

1. Цей Порядок є обов’язковим до застосування ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі — ліцензіати) при здійсненні постачання електричної енергії населенню та споживачам, прирівняним до населення.

Постачання електричної енергії населенню та споживачам, прирівняним до населення, здійснюють ліцензіати.

2. Особливості застосування тарифів на електроенергію для населення:

Подписывайтесь на Telegram-канал "Блокнот Херсона" и в Viber

2.1. До категорії населення належать фізичні особи (громадяни), які споживають електричну енергію для власних побутових потреб у житлових будинках, квартирах (у тому числі квартирах, які розташовані на цокольних поверхах багатоквартирних житлових будинків), гуртожитках; для потреб особистого селянського господарства, присадибних і садових ділянок, дач; для освітлення особистих гаражів та боксів.

{Абзац перший підпункту 2.1 пункту 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 154 від 21.10.2014}

Для цілей цього Порядку населення за місцем проживання розподіляється на міське та сільське. До міського населення відносяться особи, які проживають у міських поселеннях (міста, селища міського типу), до сільського населення — особи, які проживають у сільській місцевості (селища, села).

Для цілей цього Порядку особисте селянське господарство — це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції.

{Підпункт 2.1 пункту 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 154 від 21.10.2014}

2.1.1. Населенню, яке розраховується з ліцензіатом за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, відпуск електричної енергії проводиться за тарифами для населення.

2.1.2. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, відпуск електричної енергії проводиться за тарифом, установленим для населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами).

Для цілей цього Порядку до багатоквартирних будинків належать житлові будинки з трьома та більше квартирами (будинки багатоквартирні масової забудови, будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, будинки житлові готельного типу), а також спарені або зблоковані житлові будинки з трьома та більше квартирами, крім гуртожитків, готелів, туристичних баз, таборів, будинків відпочинку, відокремлених житлових будинків садибного типу (міських, позаміських, сільських), вілл, дач, будинків для персоналу лісового господарства, літніх будинків для тимчасового проживання, садових будинків.

Підтвердження факту відсутності газифікації природним газом багатоквартирних будинків та відсутності або нефункціонування в зазначених будинках систем централізованого теплопостачання здійснюється на підставі акта, виданого державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — державна інспекція).

Державна інспекція звертається до відповідного органу місцевого самоврядування для отримання підтвердження факту відсутності газифікації природним газом та відсутності або нефункціонування систем централізованого теплопостачання в окремих багатоквартирних будинках.

Акт складається в довільній формі у чотирьох примірниках, один з яких надається відповідному ліцензіату, другий — відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, третій — органу місцевого самоврядування, а четвертий — залишається у державній інспекції. Копію акта державна інспекція надає територіальному підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні.

Державна інспекція не рідше одного разу на рік звертається до відповідного органу місцевого самоврядування для отримання підтвердження факту відсутності газифікації природним газом та відсутності або нефункціонування систем централізованого теплопостачання в окремих багатоквартирних будинках, та у разі отримання інформації про газифікацію природним газом та/або функціонування систем централізованого теплопостачання в певних багатоквартирних будинках державна інспекція інформує ліцензіата про припинення дії попередньо виданого акта (або його частини).

Відповідний тариф для зазначеної категорії має застосовуватися з наступного розрахункового періоду після складання відповідного акта державною інспекцією.

2.1.3. Населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, відпуск електричної енергії проводиться за тарифом у розмірі 70 відсотків від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення.

Зазначений тариф на електроенергію застосовується тільки за місцем проживання.

2.1.4. Працівникам агропромислового комплексу, які проживають у селищах міського типу, працівникам селянських (фермерських) господарств, радгоспів (держгоспів), колективних та інших сільськогосподарських підприємств, які проживають у містах обласного і районного підпорядкування, а також пенсіонерам, які перед виходом на пенсію працювали в галузі сільськогосподарського виробництва та соціальній сфері села не менше 15 років і мають особовий рахунок на використання житла, відпуск електричної енергії проводиться за тарифами, визначеними для сільського населення.

2.2. Пільги в оплаті за спожиту електроенергію, передбачені законодавством для різних категорій громадян, надаються тільки за місцем проживання.

Якщо споживач має право на декілька пільг одночасно, йому надається тільки одна з пільг за його вибором.

Норми споживання електричної енергії населенням, установлені законодавством, у межах яких надаються пільги та субсидії населенню, застосовуються до обсягів електричної енергії, спожитих від 0 кВт·год до встановленої норми.

2.3. За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення та споживачів, прирівняних до населення, проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами:

2.3.1. За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);

{Абзац другий підпункту 2.3.1 підпункту 2.3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 221 від 26.02.2015}

повний тариф у інші години доби.

2.3.2. За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);

повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);

0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).

При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу електроенергії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді.

3. Установи виконання покарань, лікувально-трудові профілакторії, слідчі ізолятори у частині споживання електроенергії на комунально-побутові потреби відносяться до споживачів, прирівняних до населення.

Заступник начальника
управління цінової політики
в електроенергетиці

Р. Кайдаш

Джерело

Подписывайтесь на Telegram-канал "Блокнот Херсона" и в Viber

Оставьте комментарий