Державні будівельні норми України ДБН 360 92

Державні будівельні норми України ДБН 360 92
Державні будівельні норми України ДБН 360 92

Державні будівельні норми України ДБН 360 92

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. — українська версія зі змінами

Скачать

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкоммістобудування 17.04.1992 N 44
Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень
ДБН 360-92**

Зі Змінами документ актуальний від 1 липня 2017 року.
В частині споруд транспорту замінений ДБН В.2.3-5-2001 Також містить російськомовну версію.

Державні будівельні норми «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих міських і сільських поселень України.

Ці норми обов’язкові для органів державного управління, місцевого і регіонального самоуправління підприємств і установ незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, громадських об’єднань і громадян, які здійснюють проектування, будівництво і благоустрій на території міських і сільських поселень.

Дані норми розраховані на перехідний період — до розробки загальної концепції нормативної бази України в галузі містобудування і капітального будівництва.

При проектуванні поселень України поряд з положеннями цих норм слід також керуватися СанПіНом «Планування і забудова населених місць України», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», вимогами інших чинних нормативно-інструктивних документів. строительство бассейна на даче.

Увага!!! Цей документ відредаговано: додано всі актуальні Зміни, виправлені помилки, надано кращого вигляду.
Це Ексклюзив ДБНУ.

Перейти на сайт 
Оставьте комментарий

Херсонский ТОП