Отримання ліцензії на медичну практику

Отримання ліцензії на медичну практику

Стаття 42 Конституції України закріплює право на підприємницьку діяльність, а стаття 49 – право на охорону здоров’я. Приватна медична практика є сферою, де ці два права поєднуються між собою, і людина може задовольнити своє право на охорону здоров’я, користуючись медичними послугами, які надають підприємці. Українське законодавство дозволяє займатися приватною медичною практикою за умови отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Процес отримання ліцензії починається зі складання необхідних документів і подачі їх до Міністерства охорони здоров’я. Такими документами є:

1) Заява на отримання ліцензії. У ній зазначається вид діяльності, на який отримується ліцензія та інформація про підприємця, а саме найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код – для юридичних осіб, або ПІБ, номер облікової картки платників податків і місце проживання – для фізичних осіб – підприємців.
2) Відомості про стан матеріально-технічної бази та наявність персоналу.

3) Опис документів у двох примірниках.

Детально про отримання ліцензії на медпрактику.

Відомості включають в себе багато інформації, яку необхідно зазначити і потребують завчасної підготовки. Перейдемо безпосередньо до змісту даного документа.

По перше, необхідно подати інформацію про медичні спеціальності Ваших майбутніх працівників, за якими планується провадження діяльності. Також необхідно подати відомості про освіту, спеціалізацію, посади всіх майбутніх медичних працівників та про стаж роботи керівника закладу або фізичної особи – підприємця.

По друге, необхідно вказати види медичної допомоги, які Ви плануєте надавати та методи, які Ви будете при цьому використовувати (профілактики, діагностики, лікування, знеболення, хірургічного втручання).

По третє, необхідно розробити вивіску, де мають бути зазначені найменування, вид закладу охорони здоров’я та найменування юридичної особи, а для ФОП – види медичних спеціальностей, за якими буде провадитися практика та ПІБ. Юридичним особам необхідно вказати реквізити документа про утворення закладу охорони здоров’я та структуру закладу.

По четверте, Вам необхідно зазначити приміщення та кабінети, де Ви плануєте провадити медичну практику, а також засоби вимірювальної техніки та реквізити документа про метрологічну повірку цих засобів.

По п’яте, треба вказати вид, дату та номер документа, який надає право користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір оренди).

І наостанок, якщо Ви плануєте проводити діяльність, яка не обмежується наданням первинної медичної допомоги, Вам необхідно попередньо отримати акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта і вказати у відомостях реквізити цього акта.

МОЗ має десять робочих днів для того, щоб прийняти рішення про видачу ліцензії або відмовити у її видачі у разі виявлення невідповідності здобувача ліцензійним умовам та/або виявлення недостовірності даних у поданих документах. Юристи компанії OGP звертають Вашу увагу на те, що за видачу ліцензії необхідно сплатити збір у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Підготовлено юристами WWW.OGP.UAОставьте комментарий