Постанова від 10 березня 2016 року № 303 Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем України

gerb2 Постанова від 10 березня 2016 року № 303 Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових системПостанова від 10 березня 2016 року № 303 Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем України

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 06.05.2016 (6 травня 2016, 6 мая 2016)  набрало чинності (вступило в силу), № 33, ст. 1318 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

10.03.2016 № 303

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 квітня 2016 р.
за № 499/28629

Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», абзацу п’ятого підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
10.03.2016 № 303

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 квітня 2016 р.
за № 499/28629

ПОРЯДОК
формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (далі – послуги з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення) для суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які надають послуги з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення та тарифи яким встановлюються НКРЕКП.

1.2. Цей Порядок застосовується під час установлення НКРЕКП тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення для суб’єктів господарювання, зазначених у пункті 1.1 цього розділу, та поширюється на таких суб’єктів під час розрахунку тарифів.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період — календарний рік, який передує планованому періоду;

виконавець — суб’єкт господарювання, який надає споживачу послуги з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення;

внутрішньобудинкова система водовідведення (відведення холодної та/або гарячої води) — система від місця скидання стоків у перший колодязь на випуску з будинку (колодязь не належить до внутрішньобудинкової системи) до трійника включно на відгалуженні від стояка, що розташований у квартирі споживача (житловому приміщенні в гуртожитку), нежитловому приміщенні в житловому будинку (гуртожитку);

внутрішньобудинкова система холодного водопостачання — система від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або у разі її відсутності трійника (врізки) включно, що розташований у квартирі споживача (житловому приміщенні в гуртожитку), нежитловому приміщенні в житловому будинку (гуртожитку);

інвестиційна програма — комплекс заходів для забезпечення раціонального надання та отримання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, який містить зобов’язання щодо створення об’єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг та обслуговування споживачів з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також із зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

операційна діяльність — основна діяльність виконавця, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

планований період — період тривалістю 12 місяців, на який здійснюються розрахунки тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення;

структура тарифів — складові частини економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з наданням у планованому періоді послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, які групуються за статтями, визначеними НКРЕКП відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном, та складові частини планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення;

тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення (далі – тарифи на послуги) — вартість надання одиниці (1 куб. м) послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку.

1.4. Формування тарифів на послуги здійснюється з урахуванням витрат за кожним видом господарської діяльності, облік яких ведеться виконавцем.

1.5. Виконавець здійснює розподіл витрат між видами господарської діяльності, зокрема тими, що пов’язані з наданням послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, відповідно до установлених цим Порядком вимог.

1.6. До розрахунку тарифів на послуги включаються витрати, які згідно з Податковим кодексом України враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

1.7. Для встановлення тарифів на послуги виконавець подає НКРЕКП заяву і розрахунки тарифів на послуги на планований період у паперовому та електронному вигляді за встановленою НКРЕКП формою з відповідними підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків.

ІІ. Загальні вимоги до формування тарифів на послуги
2.1. Формування тарифів на послуги здійснюється виконавцями на підставі річних планів надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на основі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів та цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.

Тарифи на послуги розраховуються з урахуванням втрат та витрат води у внутрішньобудинкових системах відповідно до законодавства.

До розрахунку тарифів на послуги не включаються витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення.

2.2. У річних планах надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення зазначаються обсяги планованої реалізації таких послуг споживачам, у тому числі виконавцям послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для провадження діяльності з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.

Обсяг реалізації питної води, послуг з водовідведення виконавцям послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для провадження діяльності з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій визначається згідно з методикою розроблення технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що затверджується в установленому порядку.

Річні плани надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення складаються з урахуванням:

обсягів фактично спожитої води за показаннями будинкових засобів обліку (в разі їх відсутності – за встановленими нормами споживання);

підвищення технологічного рівня надання послуг шляхом здійснення заходів, спрямованих на їх автоматизацію та механізацію, застосування енергозберігаючих технологій;

підвищення рівня організації роботи з надання послуг та поліпшення умов праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності.

Річні плани надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення погоджуються в установленому законодавством порядку.

2.3. Витрати, що включаються до повної планованої собівартості послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих планованих витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі кошторисів.

2.4. До вартості послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення включаються витрати та планований прибуток на централізоване водопостачання та/або водовідведення в обсягах, необхідних для надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, з урахуванням втрат та витрат води у внутрішньобудинкових системах. Обсяги водовідведення дорівнюють сумі обсягів спожитої холодної води та гарячої води з урахуванням нормативних втрат та витрат води у внутрішньобудинкових системах.

2.5. Розрахунки тарифів на послуги проводяться шляхом ділення суми річних планованих витрат, що включаються до повної собівартості послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, та річного планованого прибутку на планований річний обсяг послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, визначений річними планами надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення згідно з пунктом 2.2 цього розділу.

ІІІ. Визначення обсягу і групування планованих витрат, що включаються до повної собівартості послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення

3.1. Планування витрат, що включаються до повної собівартості послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, здійснюється з урахуванням витрат на операційну діяльність та фінансових витрат. Плановані витрати групуються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном.

3.2. До складу виробничої собівартості послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення включаються:

1) прямі матеріальні витрати:

витрати на придбання електричної енергії. Під час розрахунку таких витрат для технологічних потреб також ураховується зумовлена електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідлива циркуляція електричної енергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності засобів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів);

витрати, пов’язані з використанням матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, з урахуванням норм використання ресурсів та діючих цін (тарифів);

2) прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо залученим до технологічного процесу надання послуг) відповідно до Закону України «Про оплату праці»:

основна заробітна плата працівників відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування), тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

додаткова заробітна плата виробничого персоналу, що визначається, виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, премій за виконання виробничих завдань і функцій, оплати невідпрацьованого часу.

Планування витрат на оплату праці для включення до тарифів на послуги здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством;

3) інші прямі витрати:

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;

амортизація необоротних активів;

виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з наданням послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення;

частка прямих витрат на централізоване водопостачання та/або водовідведення в обсягах, необхідних для надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення;

4) змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати:

витрати на управління діяльністю щодо надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, які визначаються, виходячи з нормативної чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу загальновиробничого персоналу і встановлених виконавцем тарифних ставок (окладів), зокрема, основної і додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, єдиних внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень, витрат на підготовку та перепідготовку кадрів;

витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, оренду необоротних засобів загальновиробничого призначення, утримання пожежної і сторожової охорони об’єктів виробничого призначення, оплату робіт, пов’язаних з наданням послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, освоєння нових потужностей та проведення планових перевірок стану обладнання, регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією. Витрати на обслуговування обладнання для підкачування води та відведення стічних вод відшкодовує суб’єкт господарювання, у власності або на балансі чи користуванні якого перебуває таке обладнання. Виконавець може на договірних засадах здійснювати експлуатацію, обслуговування та ремонт такого обладнання;

витрати на опалення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень, необхідних для надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, вивезення сміття та інші витрати, пов’язані з експлуатацією таких приміщень, виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг і цін (тарифів) на них;

витрати на обслуговування виробничих процесів надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов’язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, оплата послуг інших підприємств, службових відряджень працівників, послуг зв’язку);

витрати на удосконалення процесів надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення;

амортизація необоротних активів;

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів;

частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та/або водовідведення в обсягах, необхідних для надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення.

Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати розподіляються між видами діяльності пропорційно прямим витратам.

Обсяг витрат визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

3.3. До складу адміністративних витрат включаються такі загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням:

витрати на утримання апарату управління та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури, які визначаються, виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом і встановлених виконавцем тарифних ставок (окладів);

основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати на підготовку та перепідготовку кадрів відповідно до законодавства;

амортизація необоротних активів;

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;

витрати на оплату професійних послуг;

витрати на оплату послуг зв’язку;

витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків;

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів, крім тих, що включаються до виробничої собівартості послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення;

витрати, пов’язані з використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбанням канцелярських товарів, розв’язанням спорів у судах, передплатою періодичних професійних видань;

частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та/або водовідведення в обсягах, необхідних для надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення.

Адміністративні витрати розподіляються між видами діяльності пропорційно виробничій собівартості послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення.

Обсяг адміністративних витрат визначається із застосуванням нормативного методу за результатами аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

3.4. До складу витрат на збут послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення (далі – збут послуг) включаються витрати, безпосередньо пов’язані зі збутом послуг споживачам, а саме:

витрати на оплату праці персоналу;

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу, обсяг яких визначається, виходячи з планованих витрат на оплату праці;

витрати на оплату службових відряджень, підготовку та перепідготовку персоналу;

амортизація необоротних активів;

витрати на утримання необоротних активів;

витрати на проведення робіт з періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку холодної води для мешканців багатоквартирного житлового фонду, у тому числі на їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, а також витрати на формування обмінного фонду засобів обліку холодної води;

витрати, пов’язані з виготовленням розрахункових документів, оплатою послуг єдиних розрахункових та інформаційно-обчислювальних центрів;

витрати, пов’язані з виконанням робіт зі збору коштів від споживачів за надані послуги з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення за окремими договорами та дорученнями;

витрати на оплату інформаційних послуг;

витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення;

витрати на придбання канцелярських товарів і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення;

частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та/або водовідведення в обсягах, необхідних для надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення.

Обсяг витрат на збут послуг визначається із застосуванням нормативного методу за результатами аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

Витрати на збут послуг розподіляються між видами діяльності пропорційно виробничій собівартості послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення.

3.5. До складу інших операційних витрат включаються витрати, пов’язані з провадженням операційної діяльності, які не ввійшли до складу виробничої собівартості послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення та адміністративних витрат.

Інші операційні витрати розподіляються між видами діяльності пропорційно виробничій собівартості послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення.

3.6. До складу інших операційних витрат включаються витрати, пов’язані з наданням послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, які не увійшли до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат та витрат на збут послуг, а також частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та/або водовідведення в обсягах, необхідних для надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення.

До складу інших операційних витрат не можуть включатися:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

витрати, пов’язані з утриманням об’єктів соціальної інфраструктури;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

представницькі витрати;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

суми нестачі та втрат від пошкодження цінностей;

вартість реалізованих виробничих запасів.

3.7. До фінансових витрат включаються витрати на сплату відсотків за користування отриманими запозиченнями (кредитами, позиками) та інші витрати, пов’язані із залученням запозичень (кредитів, позик) для надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, а також частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та/або водовідведення в обсягах, необхідних для надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення.

Фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення лише за кредитними договорами, запозичення за якими узгоджено з НКРЕКП і органами місцевого самоврядування.

IV. Визначення планованого прибутку для врахування в тарифах на послуги

4.1. Планований прибуток визначається як сума коштів, що додається до повної планованої собівартості для здійснення заходів інвестиційної програми, погашення основної суми запозичень, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу, відшкодування витрат з податку на прибуток.

До планованого прибутку включається частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, необхідних для надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення.

Планування складової частини планованого прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій, здійснюється відповідно до інвестиційної програми виконавця, затвердженої згідно з його установчими документами, погодженої органами місцевого самоврядування та схваленої НКРЕКП.

4.2. Схвалена НКРЕКП інвестиційна програма повинна містити планований обсяг використання коштів для здійснення необхідних інвестицій із зазначенням об’єктів з відповідними обсягами інвестування, джерел фінансування та графіка виконання інвестиційної програми на планований період або більш тривалий строк з відповідними техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують їх доцільність і ефективність.

4.3. Складова частина планованого прибутку, що спрямовується на погашення основної суми запозичень, використаних для провадження діяльності щодо надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, визначається лише за тими запозиченнями (кредитами, позиками), умови яких узгоджено з НКРЕКП і органами місцевого самоврядування.

4.4. Кошти, зекономлені виконавцем у результаті виконання інвестиційної програми, використовуються для технічного переоснащення, модернізації, енергозбереження об’єктів, які використовуються під час надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання
та водовідведення

А. Чумак

ДжерелоОставьте комментарий