О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения даты начала временной оккупации

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения даты начала временной оккупации ВР Украины Закон от 15.09.2015 № 685-VIII действует с 09.10.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 26, ст. 892, N 43, ст. 2030):

1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:

«2. Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року»;

2) пункт 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» після слів «моральних збитків примусово переміщених осіб» доповнити словами «або з дня прийняття Верховною Радою України рішення про визнання цього Закону таким, що втратив чинність».2. У статті 12 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 43, ст. 2030):

1) пункти 12.1 і 12.2 виключити;

2) підпункт 11 пункту 12.3 викласти в такій редакції:

«11) до платників податків, які станом на початок тимчасової окупації мали місцезнаходження на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, не застосовуються починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому розпочалася тимчасова окупація, фінансові та штрафні санкції за порушення вимог порядку подання, обчислення, правильності заповнення податкових декларацій (податкової звітності) та повноти сплати сум податків і зборів».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
15 вересня 2015 року
N 685-VIII
 

Источник


Оставьте комментарий