Привітання з днем народження англійською з перекладом

Привітання з днем народження англійською з перекладом
Привітання з днем народження англійською з перекладом

Якщо вам потрібно швидко знайти коротке та влучне привітання з днем народження, ми радо вам допоможемо. Не важливо ви знаходитесь в Україні чи за її межами, ці привітання допоможуть вам привітати в месенджері потрібну вам людину. Список привітань англійською з перекладом у прозі:

 • 🎉 Happy Birthday! May your day be as bright and joyful as the sun, casting its warm rays of happiness upon you. May laughter fill the air and memories be made that last a lifetime.
  🇺🇦 З Днем народження! Нехай твій день буде таким яскравим і веселим, як сонце, що обливає теплом твоє щасливе серце. Нехай в повітрі лунає сміх, а спогади будуть назавжди.
 • 🎂 Wishing you a day filled with sweet surprises and moments that make your heart dance with delight. May this year be a chapter of joy and success in the book of your life.
  🇺🇦 Бажаю тобі день, наповнений солодкими сюрпризами і моментами, які змушують твоє серце танцювати від радості. Нехай цей рік буде розділом радості та успіхів у книзі твого життя.
 • 🌈 On your special day, may you be surrounded by love, kindness, and the company of those who cherish you. May your dreams take flight and your aspirations soar to new heights.
  🇺🇦 На твій особливий день нехай тебе оточують любов, доброта і ті, хто поважає тебе. Нехай твої мрії піднімаються у високий політ, а твої амбіції піднімаються на нові висоти.
 • 🎁 Another year, another adventure! May this birthday be the beginning of a fantastic journey filled with love, laughter, and all the wonderful things your heart desires.
  🇺🇦 Ще один рік, ще одна пригода! Нехай цей День народження буде початком фантастичного подорожі, наповненої любов’ю, сміхом і всім чудовим, що тобі так бажає твоє серце.
 • 🥳 Cheers to the incredible person you are! May your day be sprinkled with magic, and may the coming year bring you accomplishments and triumphs that exceed your wildest dreams.
  🇺🇦 Вітання неймовірній особі, якою ти є! Нехай твій день буде посипаний чарівницею, і нехай наступний рік приносить тобі досягнення і перемоги, які перевершать твої найсміливіші мрії.
 • 🌟 As you blow out the candles, may each flame carry away any worries and leave behind a trail of hope and positivity. Here’s to a year ahead that’s as bright as your smile!
  🇺🇦 Під час задування свічок нехай кожне полум’я забере всі турботи і залишить слід надії та позитиву. Це за тобою, на щасливий рік, який буде таким самим яскравим, як твою посмішку!
 • 🎊 Happy Birthday! May this day be a celebration not only of the passing of time but also of the beautiful soul you are. May the universe shower you with blessings and serendipities.
  🇺🇦 З Днем народження! Нехай цей день буде святкуванням не лише минулого часу, а й прекрасної душі, якою ти є. Нехай Всесвіт обризкує тебе благословеннями та несподіванками.
 • 🎈 On your birthday, I wish you a heart full of gratitude for the past, excitement for the present, and anticipation for the future. May your journey be as wonderful as the destination.
  🇺🇦 На твоєму Дні народження бажаю тобі серце, наповнене вдячністю за минуле, захопленням зараз, і очікуванням на майбутнє. Нехай твій шлях буде таким чудовим, як і сама мета.
 • 🌺 Today is a reminder of the incredible impact you’ve had on the lives of those around you. May your kindness be repaid in abundance, and may your heart be forever filled with love.
  🇺🇦 Сьогодні — це нагадування про неймовірний вплив, який ти справив на життя тих, хто тебе оточує. Нехай твоя доброта повертається вдвічі більше, а твоє серце завжди наповнюється любов’ю.
 • 🚀 Happy Birthday! May this year be a rocket launching you into new adventures, opportunities, and discoveries. Your journey is just beginning, and the best is yet to come.
  🇺🇦 З Днем народження! Нехай цей рік буде рокетою, яка запускає тебе в нові пригоди, можливості та відкриття. Твій шлях тільки починається, і найкраще ще попереду.


Лист привітання з днем народження англійською мовою

Приклад листа для жінки

Subject: 🎉 Happy Birthday [Her Name]! 🎂

Dear [Her Name],

Wishing you the happiest of birthdays filled with love, laughter, and all the beautiful moments you deserve. May this year bring you closer to your dreams and shower you with the joy you bring to others.

As you celebrate this special day, may it be a reflection of the amazing person you are. Here’s to another year of success, adventure, and wonderful surprises. May your day be as fantastic as you are!

Sending you lots of virtual hugs and best wishes on your birthday.

Warmest regards, [Your Name]

Переклад:

Dear [Її Ім’я],

Бажаю тобі найщасливішого Дня Народження, наповненого любов’ю, сміхом та всіма прекрасними моментами, які ти заслуговуєш. Нехай цей рік приведе тебе ближче до твоїх мрій і обплескує тобою радість, яку ти приносиш іншим.

Під час святкування цього особливого дня нехай він відображає те, якою чудовою людиною ти є. Здоров’я і радості у новому році тобі! Нехай твій день буде таким фантастичним, як і ти!

Надсилаю тобі багато віртуальних обіймів та найкращих побажань на твій День Народження.

Теплі вітання, [Твоє Ім’я]

Приклад листа для мужчини

Subject: 🎈 Happy Birthday [His Name]! Cheers to You! 🥳

Dear [His Name],

Happy Birthday! On this special day, I want to take a moment to celebrate the fantastic person you are. May your day be filled with joy, surrounded by friends, family, and all the things that make you smile.

As you embark on another year of life’s journey, may it be filled with accomplishments, good health, and moments that take your breath away. Cheers to reaching new heights and creating memories that last a lifetime!

Wishing you an incredible birthday and an even more amazing year ahead.

Cheers, [Your Name]

Переклад:

Subject: 🎈 З Днем Народження, [Його Ім’я]! На Тебе! 🥳

Dear [Його Ім’я],

З Днем Народження! На цей особливий день я хочу відзначити тебе, фантастичну особу, якою ти є. Нехай твій день буде наповнений радістю, оточений друзями, родиною та всім, що робить тебе посміхатися.

Під час твого нового року нехай воно буде наповнене досягненнями, міцним здоров’ям та моментами, які залишають тебе без слова. На нові висоти і створення спогадів на все життя!

Бажаю тобі неймовірного Дня Народження та ще більше чудових років наперед.

Удачі, [Твоє Ім’я]

Привітання в віршах англійською

Мій друг, Вікторія, автор сайту https://pobazhajko.org.ua/ зробила декілька цікавих варіантів:

1. 🎉 Happy Birthday, dear friend! 🎂
May your day sparkle with joy,
Like confetti dancing in the wind’s employ! 🎈

1. 🎉 З Днем Народження, дорогий(а) друг(е)! 🎂
Нехай твій день блищить радістю,
Наче конфетті, що танцює в обіймах вітру! 🎈

2. 🌟 It’s your special day, hooray!
May the candles on your cake
Outshine the stars in the Milky Way! 🌠

2. 🌟 Це твій особливий день, ура!
Нехай свічки на торті
Засяють як зірки в Чумацькому Шляху! 🌠

3. 🥳 Happy Birthday to you,
Like a balloon, may your spirits soar! 🎈
Here’s to laughter, love, and a day to adore! 💖

3. 🥳 З Днем Народження тобі,
Немов кулька, нехай твій настрій взлітає! 🎈
За сміх, кохання і день, що вражає! 💖

4. 🎉 Happy Birthday, dear friend,
May your joy and laughter never end.
Another year to make memories sweet,
Wishing you happiness, from head to feet!

🎉 З Днем Народження, милий друг,
Нехай твоя радість та сміх ніколи не скінчуються.
Ще один рік, щоб створити солодкі спогади,
Бажаємо тобі щастя від голови до п’ят!

5. 🎂 Birthday wishes just for you,
Like confetti, may joy always strew.
Another year to chase dreams so high,
May success and love be always nigh!

5. 🎂 День народження побажань тільки для тебе,
Як конфетті, нехай радість завжди розсипається.
Ще один рік, щоб переслідувати високі мрії,
Нехай успіх та любов завжди будуть поруч!

6. 🌟 It’s your special day, hooray!
May sunshine brighten your every way.
Blow the candles, make a wish,
On this birthday, you’re the star we cherish!

6. 🌟 Це твій особливий день, ура!
Нехай сонце розчарує твій кожен шлях.
Дмутай свічки, загадай бажання,
На цьому дні народження ти — зірка, яку ми шануємо!

Оставьте комментарий