Про місцезнаходження близьких тепер можна дізнатись в My VodafoneПро місцезнаходження близьких тепер можна дізнатись в My Vodafone
Про місцезнаходження близьких тепер можна дізнатись в My Vodafone

В оновленому застосунку My Vodafone ( https://my.vodafone.ua/auth?language=ua) тепер можна підключити безкоштовну послугу Геопошук ( https://www.vodafone.ua/services/geoposhuk ) – рішення для пошуку місцезнаходження ваших близьких. Послуга дозволяє дізнатись, де знаходиться людина, яка вам небайдужа. Щоб знайти її місцезнаходження, Vodafone використовує не інтернет, а сигнал стільникової мережі. Тому, навіть при слабкому сигналі, послуга допоможе відшукати близьких.

Для того, щоб користуватись послугою у застосунку, потрібно обрати її у меню швидкого доступу, натиснути «Отримати дозвіл» та обрати номер з контактів або ввести вручну. Після SMS із дозволом на пошук його місцезнаходження, для перегляду локації абонента, натисніть на його номер. Вам відкриється карта з його координатами. Додаткова перевага користування геопошуком у My Vodafone – можливість надсилати запити навіть поза територією України.  Головне лише, щоб абонент, місцезнаходження якого вас цікавить, знаходився в країні.

Фахівці Vodafone проаналізували користування новою послугою Геопошук в різних областях України. Послуга працювала з вересня 2022 року за допомогою SMS-запитів на номер 5500 і за цей час більше 5000 користувачів послуги запитували дозвіл щоб дізнатися місцезнаходження, шукали і знаходили своїх близьких. Найчастіше запити відправляли клієнти з Дніпропетровської, Харківської області та міста Києва.

За даними, отриманими на етапі клієнтського тестування послуги, користувачі найчастіше шукають дітей, батьків або родичів та близьких на тимчасово окупованих територіях.

Клієнти високо оцінили користь послуги та простоту користування «Геопошуком» під час тестового періоду, та готові порекомендувати послугу своїм друзям.

Максимально до послуги можна підключити п’ять номерів. SMS з запитом на підтвердження надійде людині, про яку ви турбуєтесь. Наданий дозвіл діятиме 30 днів. Кожного разу людині, яку ви шукаєте, буде надходити SMS  про ваш запит з можливістю відхилити свій дозвіл на перегляд місцезнаходження. Для безпеки абонента, місцезнаходження якого вас цікавить, ви отримаєте дані про його місцезнаходження з приблизним радіусом 3 км. На карті також будуть вказані дата й час, коли його місцезнаходження було визначено. Усі SMS-запити, раніше відправлені за номером 5500, автоматично відобразяться і в меню послуги в застосунку.

Джерело

Уважно вивчіть умови користування послугою, її вартість перед початком користування. Увага! Водафон може змінити умови користування послугою стежте за повідомленнями.

https://www.vodafone.ua/services/geoposhuk

О местонахождении близких теперь можно узнать в My Vodafone

О местонахождении близких теперь можно узнать в My Vodafone
О местонахождении близких теперь можно узнать в My Vodafone

В обновленном приложении My Vodafone ( https://my.vodafone.ua/auth?language=ua ) теперь можно подключить бесплатную услугу Геопоиск ( https://www.vodafone.ua/services/geoposhuk ) – решение для поиска местоположения ваших близких . Услуга позволяет узнать, где находится человек, который вам небезразличен. Чтобы найти ее местонахождение, Vodafone использует не интернет, а сигнал сотовой сети. Поэтому, даже при слабом сигнале, услуга поможет найти близких.

Чтобы воспользоваться услугой в приложении, выберите ее в меню быстрого доступа, нажмите «Получить разрешение» и выбрать номер из контактов или ввести вручную. После SMS с разрешением на поиск его местоположения для просмотра локации абонента нажмите на его номер. Вам откроется карта с его координатами. Дополнительное преимущество использования геопоиска в My Vodafone – возможность посылать запросы даже вне территории Украины. Главное только, чтобы абонент, местонахождение которого вас интересует, находился в стране.

Специалисты Vodafone проанализировали пользование новой услугой Геопоиск в разных областях Украины. Услуга работала с сентября 2022 года с помощью SMS-запросов на номер 5500 и за это время более 5000 пользователей услуги спрашивали разрешение, чтобы узнать местонахождение, искали и находили своих близких. Чаще запросы отправляли клиенты из Днепропетровской, Харьковской области и города Киева.

По данным, полученным на этапе клиентского тестирования услуги, пользователи чаще всего ищут детей, родителей или родственников и близких на временно оккупированных территориях.

Клиенты высоко оценили пользу услуги и простоту использования «Геопоиска» во время тестового периода, и готовы порекомендовать услугу своим друзьям.

Максимально к услуге можно подключить пять номеров. SMS с запросом на подтверждение поступит человеку, о котором вы беспокоитесь. Предоставленное разрешение будет действовать 30 дней. Каждый раз человеку, которого вы ищете, будет поступать SMS о вашем запросе с возможностью отклонить свое разрешение на просмотр местоположения. Для безопасности абонента, местонахождение которого вас интересует, вы получите данные о его местонахождении с приблизительным радиусом 3 км. На карте также будут указаны дата и время, когда его местонахождение было определено. Все SMS-запросы, ранее отправленные по номеру 5500, автоматически отображаются в меню услуги в приложении.

Внимательно изучите условия использования услуги, ее стоимость перед началом использования. Внимание! Водафон может изменить условия использования услуги следите за сообщениями.

https://www.vodafone.ua/services/geoposhuk

Подписывайтесь на Telegram канал сайта Блокнот Херсона или в Viber

Оставьте комментарий