Батареї не грiють за тепло не платiть!


Помощь для Бондарковой Ларисы Николаевны Протезирование митрального клапана

batarei-ne-griyut-za-teplo-ne-platit Батареї не грiють - за тепло не платiть!Батареї не грiють – за тепло не платiть!

Та що там +12 – уже за кожен градус температури менш нiж +18 мають вiдмiнусовувати по 5% суми до оплати за послугу теплопостачання. До того ж, самi мешканцi можуть складати акти про недогрiв, якщо працiвники теплоенерго не з’являться на виклик.

Такий самостiйно складений документ мають засвiдчити своїми пiдписами двоє сусiдiв. Про це заявив прем’єр-мiнiстр, який також доручив зробити перерахунки за теплопостачання всiм, кому послугу не надали якiсно.

— Є постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 лютого 2010 року №151 “Про затвердження Порядку проведення перерахункiв розмiру плати за надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення в разi ненадання їх або надання не в повному обсязi, зниження якостi”, — розповiдає Дмитро Довженко, експерт з енергетики та ЖКГ Iнституту суспiльно-економiчних дослiджень. – У цiй постановi вказанi формули та критерiї для перерахунку плати за неякiсно наданi послуги або їх вiдсутнiсть. Така система перерахунку незмiнна ще з радянських
часiв i нинi доволi неефективна.

— Чому? Та, все ж, якi дiї, коли батареї вдома ледь теплi чи взагалi холоднi?

— Отож якщо у квартирi температура менш як +18 градусiв тепла, потрiбно зателефонувати в теплокомуненерго, з яким споживач укладав договiр, або в ЖЕК чи ОСББ. Пiсля цього до помешкання споживача має прибути упродовж 72 годин комiсiя, щоб скласти акт про температуру у квартирi чи будинку.

Якщо така комiсiя у визначений час не з’явиться, споживач може сам скласти вiдповiдний акт у двох примiрниках. Пiд цим
документом має пiдписатися не менш як двоє сусiдiв. Один примiрник акта споживач має залишити собi, а другий – занести в теплокомуненерго i зареєструвати.

У наступнi 72 години теплопостачальне пiдприємство має вiдреагувати. Та якщо й пiсля цього на акт-претензiю споживача не звертатимуть уваги, тодi на надавача послуги слiд подавати до суду. Щоправда, у судi треба буде довести, що замiри проводили правильно, з використанням сертифiкованих пристроїв. А про це мало хто знає. Крiм того, слiд розумiти, де саме робити замiри температури.

— I де ж їх робити?

— Бiля батареї температура буде вищою, нiж посеред кiмнати. Потрiбно також зважати на державнi будiвельнi норми, згiдно з якими у спальних кiмнатах температура повiтря має бути не менш нiж +18, у кутових кiмнатах – не менш нiж +20 градусiв, а в кухнi – +16. Для нових багатоповерхiвок, збудованих пiсля 2000 року, згiдно з державними будiвельними нормами, у кiмнатах має бути температура не менш нiж +20 градусiв.

— Коли в помешканнi температура становить менш як +12 градусiв, можна вiдмовитися вiд оплати за теплопостачання?

— Лише пiсля того, як все буде оформлено процедурно згiдно з чинним порядком. Тобто теж слiд скласти акт-претензiю.
Якщо буде пiдтверджено, що температура в помешканнi менш як +12 градусiв, теплопостачальна компанiя нараховуватиме плату за послугу вартiстю “нуль” у перiод, коли така температура зберiгалася у квартирi.

— А чи вiдомi випадки, коли споживачi таки домагалися перерахунку плати за неякiсно наданi послуги з теплопостачання?

— Зазвичай легше повернути грошi в тому разi, якщо недогрiв був упродовж тривалого часу. Якщо ж послугу надавали неякiсно день чи два, то це важче довести. До речi, якщо в будинку встановити лiчильник тепла, то легше буде довести, що теплокомуненерго постачало теплоносiй невiдповiдної температури. Електроннi пристрої облiку тепла показують, яка
була температура носiя у конкретний час.

Крiм того, слiд знати, за яким тепловим графiком працює теплопостачальне пiдприємство. Цi графiки можна отримати,
наприклад, у мерiї, яка щосезону їх погоджує. Фактичнi данi з лiчильника слiд порiвняти з тими, що вказанi в тепловому
графiку. Для цього є спецiальнi формули, згiдно з якими можна обрахувати вiдповiдне вiдхилення нормативної температури вiд фактичної. Та тут є ще одна проблема. Треба знати температуру навколишнього середовища за цей перiод, i знову повертаємося до атестованих приладiв вимiру.

Ще можна повiдомити про недогрiв мiсцевi органи влади або Держiнспекцiю з питань захисту прав споживачiв чи навiть
Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. I якщо споживачi масово стали б надсилати листи-скарги у НКРЕКП, то вона вже б була змушена провести позачергову перевiрку теплопостачального пiдприємства й оштрафувати його. А доки люди не скаржаться, постачальники послуг та чиновники думають, що все добре.

Богданна МАРТИНИК

Джерело

Как узнать задолженность по коммунальным службам города Херсона Украина

Домашний кабинет

1 комментарий к “Батареї не грiють за тепло не платiть!”

  1. Удивляет то, что кабмин (Яценюк) своим дурацким постановлением дал старт на уничтожение коммунальных предприятий теплоэнерго. Недобросовестные потребители, которые и раньше просто без причины не платили за тепло и являются должниками перед теплоэнерго, получили карт-бланш от правительства на неуплату и в дальнейшем. Это приведёт к разорению теплоэнерго. А ведь причиной низкой температуры в квартирах во многих случаях является невыполнение ЖЭКами технических правил эксплуатации отопительных систем в домах. Положено систематически ежегодно проводить промывку отопительных систем, чего ЖЭКи никогда не выполняют. Вот и получается, что подающие стояки горячие, а батареи чуть тёплые. Кто виноват? ЖЭК. При чём здесь теплоэнерго?

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Херсонский ТОП