IBAN реквізити що слід зазначати у полях платіжного доручення при перерахуванні коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВIBAN реквізити що слід зазначати у полях платіжного доручення при перерахуванні коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ

З метою розвитку платіжного ринку України на підставі міжнародних стандартів, модернізації та подальшого розвитку системи електронних платежів Національного банку України Правлінням Національного банку України прийнято постанову від 28 грудня 2018 року №162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» (зі змінами і доповненнями) (далі – Постанова №162), яка набрала чинності з 05.08.2019.

Згідно з вимогами Постанови №162 банки України зобов’язані з 05.08.2019 до 31.10.2019 самостійно (не за ініціативою клієнта) здійснити зміну діючих рахунків, які відкриті в банках, та відкривати нові рахунки виключно відповідно до Національного стандарту України «Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 №454 (далі – стандарт IBAN), та додатка 2 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року №89 (зі змінами).

Відповідно до п. 4 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №569 зі змінами та доповненнями рахунок у системі електронного адміністрування податку (далі – електронний рахунок) – рахунок, відкритий платнику податку в Державній казначейській службі (далі – Казначейство), на який таким платником перераховуються кошти у сумі, необхідній для досягнення розміру суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку.

При цьому, при заповненні реквізитів отримувача у платіжних дорученнях при перерахуванні коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ за стандартом IBAN:

— у полі «Отримувач» необхідно заповнювати назву платника;

— у полі «Код» необхідно заповнювати податковий номер платника податку, за яким ведеться облік у контролюючих органах;

— у полі «Банк отримувача» необхідно заповнювати «Казначейство України (ел. адм. подат.)»;

— у полі «Код банку» зазначається нуль (абз. 3 п. 6 Постанови №162);

— у полі «№ рахунка» необхідно заповнювати номер електронного рахунка у системі електронного адміністрування ПДВ за стандартом IBAN.

Поле «Призначення платежу» такого платіжного доручення необхідно заповнювати згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, викладених у додатку 7 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року №22 (далі – Постанова №22).

Відповідно до п. 3.7 Постанови №22 реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

При перерахуванні коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ у полі «Призначення платежу» друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Наприклад: «перераховано з власного поточного рахунка на електронний рахунок».

Головне управління ДПС у Тернопільській області

Подписывайтесь на Telegram канал сайта Блокнот Херсона или в Viber

Оставьте комментарий