Закон України Про внесення змін до Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 3 вересня 2015 року N 667-VIII


Закон України Про внесення змін до Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 3 вересня 2015 року N 667-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»
Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2006 р., N 37, ст. 310; 2009 р., N 19, ст. 263; 2011 р., N 38, ст. 385, N 46, ст. 512; 2014 р., N 28, ст. 935, N 44, ст. 2040; 2015 р., N 24, ст. 170) такі зміни:
1) абзац другий частини другої статті 35 доповнити словами «крім змін до установчих документів державних підприємств, установ та організацій, пов’язаних із зміною органу, до сфери управління якого вони належать»;
2) в абзаці першому частини четвертої статті 37 слова «який прийняв» замінити словами «до повноважень якого належить прийняття».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України
П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
3 вересня 2015 року
N 667-VIII

ДжерелоХерсонский ТОП